FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[01-06-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 is het koninklijk besluit van 22 mei 2017 verschenen in verband met het... > Meer info

[31-12-2016]

Voortijdige beŽindiging van het commissarismandaat   Sinds de aanpassing op 31 december 2016 van artikel 135 van ... > Meer info

[17-10-2016]

Het wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 2014 tot wijziging van de ďauditrichtlijnĒ... > Meer info

[15-07-2016]

Omzetting van de ďauditrichtlijnĒ en tenuitvoerlegging van de OOB-verordening Ė Stand van zaken   Op voorstel van... > Meer info

Bedrijfsrevisoren

Wet van 22 juli 1953 (Duitstalige versie van de wet van 1953) houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoŲrdineerd op 30 april 2007

 

Deontologie


Koninklijk besluit van 10 januari 1994
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren

Toegang tot het beroep


Koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren

Bijhouden van het openbaar register


Koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register

Koninklijk besluit van 3 september 2010 betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen

Kwaliteitscontrole / Toezicht / Tucht


Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren

Huishoudelijk reglement van het Instituut


Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Copyright HREB 2017 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be