FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[30-09-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020 zijn de volgende drie koninklijke besluiten bekendgemaakt: Het koninkl... > Meer info

[22-09-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2020 is het koninklijk besluit van 11 september 2020 tot opheffing van de ... > Meer info

[02-06-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 is het bericht van 20 mei 2020 van Minister Muylle over de goedkeuring v... > Meer info

[20-03-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020 is het bericht van 13 maart 2020 inzake de goedkeuring van de norm met... > Meer info

Erkende boekhouders-fiscalisten


Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Deontologie


Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

Toegang tot het beroep


Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten


Koninklijk besluit van 27 september 2015 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten

Toelatingsvoorwaarden voor rechtspersonen


Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkende boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon

Structuur van het Instituut (wet Verhaegen en uitvoeringsbesluit)


Koninklijk besluit van 3 augustus 2007 tot codificatie van de kaderwetten betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen (vervangt de kaderwet van 1 maart 1976)

Koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht

Huishoudelijk reglement van het Instituut


Beslissing van de Nationale Raad van 6 september 2002 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
Copyright HREB 2021 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be