FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[02-06-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 is het bericht van 20 mei 2020 van Minister Muylle over de goedkeuring v... > Meer info

[20-03-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020 is het bericht van 13 maart 2020 inzake de goedkeuring van de norm met... > Meer info

[12-03-2019]

KMO-normIn het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht inzake de goedkeuring van de “norm met betrekki... > Meer info

[12-03-2019]

ISA-normIn het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht met betrekking tot de goedkeuring van de “norm... > Meer info

Verschilpunten tussen een advies en een aanbeveling ?

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan, naargelang het geval, adviezen of aanbevelingen uitbrengen.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen door de Regering wordt aangezocht, zal de Hoge Raad in geen geval een aanbeveling kunnen doen. Hij is ertoe gehouden om een advies uit te brengen.

Onder "opdrachten" op de site wordt aangegeven welk gevolg de Regering moet geven aan adviezen die worden verstrekt door de Hoge Raad.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen daarentegen een standpunt inneemt, op verzoek of op eigen initiatief, dan kan hij dit doen hetzij onder de vorm van een advies, hetzij onder de vorm van een aanbeveling.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden naar aanleiding van de oprichting van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, zijn er talloze debatten gevoerd omtrent het verschil dat kan gemaakt worden tussen de adviezen en de aanbevelingen van de Hoge Raad. Deze elementen zijn samengevat in een document dat is opgenomen onder "historiek" op deze site.
Copyright HREB 2020 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be